پاسخ به: ترس در اتاق فرار

انجمن اتاق فرار انجمن ها اتاق های فرار ترس در اتاق فرار پاسخ به: ترس در اتاق فرار

#2439
parsa.pmf
  • بازیکن تازه وارد
  • تعداد موضوع1
  • تعداد پاسخ1

خیلی خوب میشه که همه به این دیدگاه برسن.

ولی خب ترس هم یک سلیقه شخصی حساب میشه و ایرادی نداره که بازی های با ترس بالاتر رو آدم بپسنده،

ولی اگر فقط از روی ترس بازی رو انتخاب کنیم اشتباه است.